Förslag till betänkande - TRAN_PR(2022)736365Förslag till betänkande
TRAN_PR(2022)736365

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om EU:s nya ram för mobilitet i städer
(2022/2023(INI))
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Andrey Novakov

7.9.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: