Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

IARSCRÍBHINN VI : CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ(1)
XIII.   An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Tá an coiste freagrach as na nithe seo a leanas:

1.   oibriú agus forbairt an chomhbheartais talmhaíochta;

2.   forbairt na tuaithe, lena n-áirítear gníomhaíochtaí na n-ionstraimí airgeadais iomchuí;

3.   reachtaíocht maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)   ábhair a bhaineann le tréidliacht agus folláine plandaí agus ábhair bheatha d'ainmhithe ar choinníoll nach bhfuil cosaint ar rioscaí do shláinte an duine i gceist le bearta den sórt sin,
(b)   fearachas agus leas ainmhithe;

4.   feabhsú a dhéanamh ar cháilíocht táirgí talmhaíochta;

5.   soláthairtí amhábhar talmhaíochta;

6.   Oifig an Chomhphobail maidir le Cineálacha Plandaí;

7.   foraoiseacht agus agrafhoraoiseacht.

(1)Arna ghlacadh le cinneadh ón bParlaimint an 15 Eanáir 2014.
An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais