Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
XIII.   Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Odbor nadležan za:

1.   djelovanje i razvoj zajedničke poljoprivredne politike;

2.   ruralni razvoj, uključujući djelatnosti relevantnih financijskih instrumenata;

3.   zakonodavne propise o:

(a)   veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i hrani za životinje pod uvjetom da takve mjere nisu namijenjene zaštiti od opasnosti za ljudsko zdravlje,
(b)   uzgoju i dobrobiti životinja;

4.   poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda;

5.   zalihe sirovina poljoprivrednog podrijetla;

6.   Ured Zajednice za biljnu raznolikost;

7.   šumarstvo i poljoprivredno šumarstvo.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena