Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XV.   Výbor pro kulturu a vzdělávání

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   kulturních aspektů Evropské unie, zejména:

a)   zlepšování znalostí a šíření kultury,
b)   ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti,
c)   zachování a ochrany kulturního dědictví, kulturní výměny a umělecké tvorby;

2.   vzdělávacích politik Unie včetně vysokoškolského vzdělávání v Evropě, podpory systému evropských škol a celoživotního vzdělávání;

3.   audiovizuální politiky a kulturních a vzdělávacích aspektů informační společnosti;

4.   politiky péče o mládež;

5.   vytváření politiky v oblasti sportu a využívání volného času;

6.   informační a mediální politiky;

7.   spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání se třetími zeměmi a vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a orgány.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí