Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - styczeń 2023
EPUB 156kPDF 811k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
II.   Komisja Rozwoju

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:

a)   dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej;
b)   pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa;
c)   monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii;
d)   promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się;
e)   realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;

2.   całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) – w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;

3.   kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;

4.   kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;

5.   udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.

Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności