Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
VI.   Økonomi- og Valutaudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   Unionens økonomiske og monetære politik, Den Økonomiske og Monetære Unions funktion samt det europæiske monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med de relevante institutioner og organisationer)

2.   fri bevægelighed for kapital og betalinger (betalinger på tværs af grænserne, fælles betalingsområde, betalingsbalance, kapitalbevægelser og låne- og udlånspolitik, kontrol med kapitalbevægelser fra tredjelande, foranstaltninger til fremme af Den Europæiske Unions kapitaludførsel)

3.   det internationale monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med finansielle og monetære institutioner og organisationer)

4.   reglerne om konkurrence og statsstøtte eller offentlig støtte

5.   fiskale bestemmelser

6.   regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser, institutioner og markeder, herunder finansiel rapportering, revision, regnskabsregler, selskabsstyring og andre selskabsretlige anliggender, der specifikt drejer sig om finansielle tjenesteydelser.

7.   Den Europæiske Investeringsbanks relevante finansielle aktiviteter som led i den europæiske økonomiske styring i euroområdet.

Udvalget bistås af et underudvalg om skatteanliggender, der er ansvarligt for skatterelaterede spørgsmål, navnlig bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse samt finansiel gennemsigtighed i skattespørgsmål.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik