Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. sausio mėn.
EPUB 145kPDF 768k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
X.   Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   vidaus rinką ir muitų sąjungą reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų koordinavimą Sąjungos lygmeniu, visų pirma:

a)   laisvą prekių judėjimą, įskaitant techninių standartų derinimą,
b)   įsisteigimo teisę,
c)   laisvę teikti paslaugas, išskyrus finansiniame ir pašto sektoriuose;

2.   bendrosios rinkos veikimą, įskaitant galimų bendrosios rinkos, taip pat bendrosios skaitmeninės rinkos, įgyvendinimo kliūčių nustatymo ir panaikinimo priemones;

3.   vartotojų ekonominių interesų skatinimą ir apsaugą, išskyrus visuomenės sveikatos ir maisto saugos klausimus;

4.   bendrosios rinkos taisyklių ir vartotojų teisių įgyvendinimo politiką ir teisės aktus.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika