Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
III.   Udvalget om International Handel

Dette udvalgs sagsområde omfatter spørgsmål vedrørende fastlæggelse, gennemførelse og overvågning af Unionens fælles handelspolitik og eksterne økonomiske forbindelser, navnlig:

1.   finansielle, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer

2.   den fælles toldtarif over for tredjelande og lettelse af samhandelen samt de eksterne aspekter af toldbestemmelserne og -forvaltningen

3.   indledning, overvågning, indgåelse og opfølgning af bilaterale, multilaterale og plurilaterale handelsaftaler om de økonomiske, handels- og investeringsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer

4.   foranstaltninger vedrørende teknisk harmonisering eller standardisering på områder omfattet af folkeretlige instrumenter

5.   forbindelserne med de relevante internationale organisationer og internationale fora om handelsrelaterede spørgsmål og med organisationer, der arbejder for regional økonomisk og handelsmæssig integration uden for Unionen

6.   forbindelserne med WTO, herunder dens parlamentariske dimension.

Udvalget har forbindelse med de kompetente interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer med hensyn til de økonomiske og handelsmæssige aspekter af forbindelserne med tredjelande.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse