Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XX.   Výbor pre petície

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   petície;

2.   usporiadanie verejných vypočutí o iniciatívach občanov podľa článku 222 rokovacieho poriadku;

3.   vzťahy s európskym ombudsmanom.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne oznámenie