Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2020
EPUB 142kPDF 648k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XX.    Utskottet för framställningar

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Framställningar.

2.   Anordnande av offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ i enlighet med artikel 222.

3.   Förbindelser med Europeiska ombudsmannen.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 30 januari 2020Rättsligt meddelande