Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - juuni 2020
EPUB 135kPDF 623k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
XI   Transpordi- ja turismikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   raudtee-, maantee-, sisevee-, mere- ja õhutransporti hõlmava ühise poliitika arendamise küsimused, eelkõige:

a)   Euroopa Liidu ühised transpordieeskirjad;
b)   üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine transpordi infrastruktuuri valdkonnas;
c)   transporditeenused ja transpordialased suhted kolmandate riikidega;
d)   transpordi ohutus;
e)   suhted rahvusvaheliste transpordiasutuste ja -organisatsioonidega;
f)   Euroopa Meresõiduohutuse Amet, Euroopa Liidu Raudteeamet, Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ja ühisettevõte SESAR;

2.   postiteenused;

3.   turism.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika