Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 1 - PRVA OBRAVNAVA

Člen 60 : Vrnitev pristojnemu odboru

Če se v skladu s členom 59 zadeva vrne pristojnemu odboru v ponovno obravnavo ali v medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 74, pristojni odbor Parlamentu ustno ali pisno poroča v roku štirih mesecev. Ta rok lahko konferenca predsednikov podaljša.

Po vrnitvi zadeve odboru mora glavni odbor še preden odloči o postopku, ki se uporabi, pridruženemu odboru v skladu s členom 57 omogoči, da se opredeli do predlogov sprememb, ki spadajo v njegovo izključno pristojnost, zlasti do predlogov sprememb, ki se morajo na novo vložiti na plenarnem zasedanju.

Parlamentu nič ne preprečuje, da po potrebi sklene imeti zaključno razpravo po poročilu pristojnega odbora, kateremu je bila zadeva vrnjena.

Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov