Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN BIJ DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 70 : Algemene bepalingen

Onderhandelingen met andere instellingen die ertoe strekken om in de loop van een wetgevingsprocedure een akkoord te bereiken, kunnen pas worden gestart na een besluit daartoe overeenkomstig artikel 71, artikel 72 of artikel 73 of na een door het Parlement gedane terugverwijzing voor interinstitutionele onderhandelingen. Deze onderhandelingen worden gevoerd met inachtneming van de door de Conferentie van voorzitters vastgestelde gedragscode (1).

(1) Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone wetgevingsprocedure.
Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid