Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Ġunju 2020
EPUB 147kPDF 777k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU II : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
KAPITOLU 3 : PROĊEDURA LEĠIŻLATTIVA ORDINARJA
TAQSIMA 4 - KONĊILJAZZJONI U T-TIELET QARI

Artikolu 76 : Tlaqqigħ tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Meta l-Kunsill jinforma lill-Parlament li ma jkunx jista' japprova l-emendi kollha tal-Parlament għall-pożizzjoni tal-Kunsill, il-President għandu, flimkien mal-Kunsill, jiftiehem dwar ħin u post għall-ewwel laqgħa tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. L-iskadenza ta' sitt ġimgħat jew, jekk tittawwal, ta' tmien ġimgħat, kif stipulat fl-Artikolu 294(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandha tibda mill-jum meta jiltaqa' l-ewwel darba l-Kumitat.

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Ġunju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza