Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 4 - BEMIDDELING EN DERDE LEZING

Artikel 76 : Bijeenroeping van het bemiddelingscomité

Indien de Raad aan het Parlement meedeelt niet akkoord te kunnen gaan met alle amendementen van het Parlement op het standpunt van de Raad, komt de Voorzitter met de Raad een tijdstip en een plaats overeen voor een eerste bijeenkomst van het bemiddelingscomité. De in artikel 294, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgestelde uiterste termijn van zes weken, respectievelijk acht weken ingeval van verlenging, gaat in vanaf de datum van de eerste bijeenkomst van het comité.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid