Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - januari 2021
EPUB 149kPDF 698k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 4 - BEMIDDELING EN DERDE LEZING

Artikel 77 : Delegatie in het bemiddelingscomité

1.   De delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité bestaat uit eenzelfde aantal leden als de delegatie van de Raad.

2.   De politieke samenstelling van de delegatie is in overeenstemming met de verdeling van de leden van het Parlement over de verschillende fracties. De Conferentie van voorzitters bepaalt het exacte aantal leden van elke fractie die deel moeten uitmaken van de delegatie van het Parlement.

3.   De leden van de delegatie worden voor elke afzonderlijke bemiddelingskwestie benoemd door de fracties, bij voorkeur uit de leden van de bevoegde commissie, naast de drie leden die voor een periode van twaalf maanden als vaste leden van de opeenvolgende delegaties worden benoemd. De drie vaste leden worden door de fracties uit de ondervoorzitters gekozen en vertegenwoordigen ten minste twee verschillende fracties. De voorzitter en de rapporteur in tweede lezing van de bevoegde commissie en de rapporteurs van medeverantwoordelijke commissies maken in elk geval deel uit van de delegatie.

4.   De in de delegatie vertegenwoordigde fracties wijzen plaatsvervangers aan.

5.   De niet in de delegatie vertegenwoordigde fracties kunnen elk één vertegenwoordiger sturen naar elke interne voorbereidende vergadering van de delegatie. Indien de delegatie geen niet-fractiegebonden lid omvat, kan één niet-fractiegebonden lid elke interne voorbereidende vergaderingen van de delegatie bijwonen.

6.   De delegatie wordt voorgezeten door de Voorzitter of door een van de drie vaste leden.

7.   De delegatie besluit met meerderheid van haar leden. Haar beraadslagingen zijn niet openbaar.

De Conferentie van voorzitters voorziet in nadere procedurele richtlijnen voor de werkzaamheden van de delegatie in het bemiddelingscomité.

8.   De delegatie brengt het Parlement verslag uit over de resultaten van de bemiddeling.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid