Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 141 : Въпроси с искане за писмен отговор относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране

1.   Член 140, параграфи 1, 2 и 3 се прилага mutatis mutandis по отношение на въпроси с искане за писмен отговор относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Броят на тези въпроси се приспада от максимално разрешения брой въпроси (шест на месец), предвиден в член 140, параграф 1.

2.   Ако даден въпрос с искане за писмен отговор не е получил отговор в срок от пет седмици, по искане на неговия вносител въпросът може да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия, на което присъства председателят на съвета на адресата.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност