Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - juuni 2020
EPUB 135kPDF 623k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
3. PEATÜKK : EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSED

Artikkel 141 : Kirjalikult vastatavad küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

1.   Artikli 140 lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse kirjalikult vastatavatele küsimustele, mis puudutavad ühtset järelevalvemehhanismi ja ühtset kriisilahenduskorda, vajalike muudatustega. Nende küsimuste arv lahutatakse artikli 140 lõikes 1 sätestatud kuue küsimuse ülemmäärast.

2.   Kui kirjalikult vastatavale küsimusele ei ole viie nädala jooksul vastatud, võib selle esitaja taotlusel võtta vastutava komisjoni järgmise adressaadi nõukogu esimehe osavõtul toimuva koosoleku päevakorda.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika