Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - únor 2023
EPUB 157kPDF 740k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 7 : VEŘEJNÝ ZÁZNAM JEDNÁNÍ

Článek 204 : Doslovné záznamy (1)

1.   Doslovný záznam každého denního zasedání se vyhotovuje jako mnohojazyčný dokument, v němž jsou veškeré ústně pronesené příspěvky uvedeny v původním úředním jazyce.

2.   Aniž jsou dotčeny jeho další disciplinární pravomoci, může předseda nechat z těchto doslovných záznamů vymazat projevy poslanců, kteří hovořili bez vyzvání nebo kteří pokračovali v projevu po uplynutí doby, jež jim byla vyhrazena.

3.   Řečníci mohou provést opravy v přepisu znění svých ústně pronesených příspěvků nejpozději do pěti pracovních dnů. V této lhůtě jsou opravy zaslány sekretariátu.

4.   Mnohojazyčný doslovný záznam se zveřejňuje jako příloha Úředního věstníku Evropské unie a je uložen v​ ​archivu Parlamentu.

5.   Překlad vybrané pasáže doslovného záznamu do jakéhokoli úředního jazyka se pořizuje, jestliže byl vyžádán poslancem. Je-li to nezbytné, musí být překlad zajištěn v nejkratším možném termínu.

(1) Čl. 204 odst. 2, 3 a 5 se použije obdobně na výbory tam, kde je vypracován doslovný záznam (viz čl. 216 odst. 5).
Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí