Учредително заседание - 23/10/2019

02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Европейски парламент 2019 - 2024 г. Учредително заседание

Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 182
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 74
ID - Identity and Democracy 73
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 62
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 41
NI - Независими членове 57
Общо места

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Kantar

Европейски съюз