Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави: 1984 Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Жени Мъже
Европейски съюз 18% 82%
Белгия 17% 83%
Дания 38% 62%
Германия 20% 80%
Ирландия 13% 87%
Франция 21% 79%
Италия 10% 90%
Люксембург 50% 50%
Нидерландия 28% 72%
Обединено кралство 15% 85%
Гърция 8% 92%
08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Европейски съюз
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика