Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави: 2004 Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Жени Мъже
Европейски съюз 31% 69%
Белгия 33% 67%
Дания 43% 57%
Германия 33% 67%
Ирландия 38% 62%
Франция 45% 55%
Италия 21% 79%
Люксембург 50% 50%
Нидерландия 48% 52%
Обединено кралство 26% 74%
Гърция 29% 71%
Испания 25% 75%
Португалия 25% 75%
Швеция 47% 53%
Австрия 28% 72%
Финландия 43% 57%
Чехия 21% 79%
Естония 50% 50%
Кипър 0% 100%
Литва 38% 62%
Латвия 33% 67%
Унгария 37% 63%
Малта 0% 100%
Полша 15% 85%
Словения 43% 57%
Словакия 36% 64%
България 44% 56%
Румъния 29% 71%
08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Европейски съюз
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика