08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави: 2019 Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Жени Мъже
Европейски съюз 41% 59%
Белгия 38% 62%
Дания 46% 54%
Германия 36% 64%
Ирландия 45% 55%
Франция 50% 50%
Италия 41% 59%
Люксембург 50% 50%
Нидерландия 50% 50%
Обединено кралство 47% 53%
Гърция 24% 76%
Испания 47% 53%
Португалия 43% 57%
Швеция 55% 45%
Австрия 50% 50%
Финландия 54% 46%
Чехия 33% 67%
Естония 33% 67%
Кипър 0% 100%
Литва 27% 73%
Латвия 50% 50%
Унгария 38% 62%
Малта 50% 50%
Полша 35% 65%
Словения 50% 50%
Словакия 15% 85%
България 29% 71%
Румъния 22% 78%
Хърватия 36% 64%
08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Европейски съюз
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика