Учредително заседание - 23/10/2019

02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Европейски парламент 2019 - 2024 г. Учредително заседание

Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 182
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 74
ID - Identity and Democracy 73
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 62
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 41
NI - Независими членове 57
Общо места

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Kantar

Гърция

Видове резултати:

Приблизителни оценки: Обобщение от Kantar, на наличните национални прогнозни резултати или данни от проучвания, получени в резултат от изборите и публикувани в дадена държава членка след завършване на гласуването от добре известни и надеждни национални институти за социологически проучвания.

Проекция на местата: Проекцията на местата в Европейския парламент се основава на обобщение от Kantar на наличните резултати от избори, оценки или данни от проучвания, публикувани в държавите членки след завършване на гласуването. Проекцията се основава на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат, без това да предопределя състава на политическите групи в новия мандат.

Предварителни изчисления: Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки въз основа на структурата на Парламента в края на изтеклия мандат.

Предварителни резултати: Първоначални резултати, представени от официалния избирателен орган на държавата членка въз основа на процент от преброените гласове.

Окончателни резултати: Резултати, публикувани от официалния избирателен орган на държавата членка след преброяването на всички гласове.

Официални резултати: Окончателни резултати, обявени от официалния избирателен орган на държавата членка и утвърдени от националния законодателен орган.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Kantar

22/10/2019 - 11:30
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по държави Окончателни резултати

Избирателна активност по държави в проценти
Държава Процент (%)
Европейски съюз 50,66%
Австрия 59,80%
Белгия 88,47%
България 32,64%
Германия 61,38%
Гърция 58,69%
Дания 66,08%
Естония 37,60%
Ирландия 49,70%
Испания 60,73%
Италия 54,50%
Кипър 44,99%
Латвия 33,53%
Литва 53,48%
Люксембург 84,24%
Малта 72,70%
Нидерландия 41,93%
Обединено кралство 37,18%
Полша 45,68%
Португалия 30,75%
Румъния 51,20%
Словакия 22,74%
Словения 28,89%
Унгария 43,36%
Финландия 40,80%
Франция 50,12%
Хърватия 29,85%
Чехия 28,72%
Швеция 55,27%
Вижте пълните данни

Източник: Европейски парламент в сътрудничество с Kantar

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика