България

Места по политически групи: 2009 - 2014 г. България - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 4
ALDE 5
ЕНП 7
EFD 1
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009 - 2014 г. България - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GERB Граждани за европейско развитие на България 5
Blue Coalition Синята коалиция 2
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DPS Движение за права и свободи 3
NDSV Национално движение за стабилност и възход 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KB (BSP) Коалиция за България 4
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NFSB Комисия по икономически и парични въпроси 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NDP Националния-Демократична партия 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.