България

Места по политически групи: 2014 - 2019 г. България - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 4
АЛДЕ 4
ЕНП 7
ЕКР 2

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014 - 2019 г. България - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GERB/ГЕРБ Граждани за европейско развитие 6
DSB Демократи за Силна България 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
BSP/БСП за България 3
Ind. Independent 1
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DPS/ДПС Движение за права и свободи 4
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
RB Презареди България 1
ВМРО Вътрешна македонска революционна организация-Българско национално движение + Гергьовден 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.