22/10/2019 - 11:30
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Окончателни резултати

Избирателна активност в Европейския съюз по години, в проценти
Година Европейски съюз
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
22/10/2019 - 11:30
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по държави (%) Окончателни резултати

Избирателна активност в Европейския съюз по държави и години, в проценти
Държава 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Белгия 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Дания 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Германия 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Ирландия 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Франция 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Италия 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Люксембург 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Нидерландия 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Обединено кралство 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Гърция 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Испания 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Португалия 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Швеция 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Австрия 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Финландия 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Чехия 28,30 28,22 18,20 28,72
Естония 26,83 43,90 36,52 37,60
Кипър 72,50 59,40 43,97 44,99
Литва 48,38 20,98 47,35 53,48
Латвия 41,34 53,70 30,24 33,53
Унгария 38,50 36,31 28,97 43,36
Малта 82,39 78,79 74,80 72,70
Полша 20,87 24,53 23,83 45,68
Словения 28,35 28,37 24,55 28,89
Словакия 16,97 19,64 13,05 22,74
България 29,22 38,99 35,84 32,64
Румъния 29,47 27,67 32,44 51,20
Хърватия 20,84 25,24 29,85
Общо ЕС 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика