Европейски парламент: 1994-1999 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 214 34,19%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 201 32,11%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 42 6,71%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 34 5,43%
UPE - Група на Съюза за Европа 34 5,00%
V - Група на Зелените в Европейския парламент 27 4,31%
ARE - Група на Европейския радикален алианс 21 3,35%
I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите 15 2,00%
НЧ - Независими членове 38 6,07%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика