Европейски парламент: 1999-2004 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 232 37,06%
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 180 28,75%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 50 7,99%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 48 7,67%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 42 6,71%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 31 4,95%
TDI - Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група 18 2,88%
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието 16 2,56%
НЧ - Независими членове 9 1,00%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика