Европейски парламент: 2004-2009 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 288 36,69%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 218 27,77%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 100 12,74%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 44 5,61%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 43 5,48%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 40 5,10%
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 22 2,80%
НЧ - Независими членове 30 3,82%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика