Европейски парламент: 2009-2014 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 273 35,73%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 195 25,52%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 83 10,86%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 57 7,46%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 57 7,46%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 35 4,58%
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 31 4,06%
НЧ - Независими членове 33 4,32%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика