Европейски парламент: 2009-2014 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 265 36,01%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 184 25,00%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 84 11,41%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 55 7,47%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 54 7,34%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 35 4,76%
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 32 4,35%
НЧ - Независими членове 27 3,67%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика