Европейски парламент: 2014-2019 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 216 28,84%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 185 24,70%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 77 10,28%
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 69 9,21%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 52 6,94%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 52 6,94%
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 42 5,61%
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 36 4,81%
НЧ - Независими членове 20 2,67%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика