Европейски парламент: 2014-2019 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 221 29,43%
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 191 25,43%
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 70 9,32%
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 67 8,92%
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 52 6,92%
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 50 6,66%
EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 48 6,39%
НЧ - Независими членове 52 6,92%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика