Места по политически групи и държави: 1979-1984 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Белгия 7 10 4 2 1 24
Германия 35 42 4 81
Гърция 10 8 4 2 24
Дания 4 1 2 1 3 1 4 16
Ирландия 4 4 1 5 1 15
Италия 14 30 24 5 4 4 81
Люксембург 1 3 2 6
Нидерландия 9 10 4 2 25
Обединено кралство 17 61 1 1 1 81
Франция 23 9 19 15 15 81
Европейски съюз 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Места по политически групи и държави: 1979-1984 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места