Места по политически групи и държави: 1994-1999 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 6 7 1 1 6 21
Белгия 6 7 6 2 1 3 25
Германия 40 47 12 99
Гърция 10 9 4 2 25
Дания 4 3 5 4 16
Ирландия 1 4 1 7 2 15
Испания 21 29 2 9 3 64
Италия 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Люксембург 2 2 1 1 6
Нидерландия 7 9 10 2 1 2 31
Обединено кралство 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Португалия 10 9 3 3 25
Финландия 4 4 5 2 1 16
Франция 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Швеция 7 5 3 3 4 22
Европейски съюз 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Места по политически групи и държави: 1994-1999 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места