Места по политически групи и държави: 1999-2004 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 7 6 2 6 21
Белгия 5 6 5 6 3 25
Германия 53 35 7 4 99
Гърция 9 9 7 25
Дания 1 2 6 3 1 3 16
Естония 2 1 2 1 6
Ирландия 5 1 1 2 6 15
Испания 28 24 2 4 5 1 64
Италия 34 16 8 6 2 10 11 87
Кипър 2 1 1 2 6
Латвия 5 1 2 1 9
Литва 3 5 5 13
Люксембург 2 2 1 1 6
Малта 3 2 5
Нидерландия 9 6 8 1 4 3 31
Обединено кралство 37 29 11 6 3 1 87
Полша 13 27 4 10 54
Португалия 9 12 2 2 25
Словакия 7 2 1 1 1 2 14
Словения 3 1 3 7
Унгария 12 10 2 24
Финландия 5 3 5 1 2 16
Франция 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Чехия 13 7 1 3 24
Швеция 7 6 4 3 2 22
Европейски съюз 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Места по политически групи и държави: 1999-2004 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места