02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи и държави: 2019-2024 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 7 5 1 2 3 18
Белгия 4 3 3 4 1 3 3 21
България 7 5 2 3 17
Германия 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Гърция 8 2 1 6 4 21
Дания 1 3 5 1 2 1 13
Естония 2 3 1 6
Ирландия 4 1 4 2 11
Испания 12 20 3 8 6 2 3 54
Италия 7 19 5 28 14 73
Кипър 2 2 2 6
Латвия 2 2 2 1 1 8
Литва 4 2 1 2 2 11
Люксембург 2 1 2 1 6
Малта 2 4 6
Нидерландия 6 6 4 6 1 3 26
Обединено кралство 10 4 17 1 11 30 73
Полша 17 8 26 51
Португалия 7 9 4 1 21
Румъния 14 10 8 32
Словакия 4 3 2 2 2 13
Словения 4 2 2 8
Унгария 13 5 2 1 21
Финландия 3 2 3 1 2 2 13
Франция 8 5 21 6 12 22 74
Хърватия 4 3 1 1 2 11
Чехия 5 4 6 1 3 2 21
Швеция 6 5 3 3 1 2 20
Европейски съюз 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Места по политически групи и държави: 2019-2024 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места