Места по политически групи: 1999-2004 г. Австрия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 7
Verts/ALE 2
PPE-DE 7
НЧ 5

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • TDI - Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Австрия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Grüne Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
НЧ - Независими членове 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 5

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Австрия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Австрия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28/05/2019 - 14:38
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Австрия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Австрия Европейски съюз
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика