Резултати по национални партии: 2009-2014 г. България - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
GERB - Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya 24,36%
BSP - Bulgarska sotsialisticheska partiya 18,50%
DPS - Dvizhenie za prava i svobodi 14,14%
ATAKA - Natsionalen Sayuz Ataka 11,96%
NDSV - Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod 7,96%
SDS - Săjuz na Demokratičnite Sili 7,95%
Други партии - Други партии 15,13%

Места по политически групи: 2009-2014 г. България - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 4
ALDE 5
ЕНП 6
НЧ 2

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. България - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GERB Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya 5
SDS Săjuz na Demokratičnite Sili 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DPS Dvizhenie za prava i svobodi 3
NDSV Nacionalno dviženie za stabilnost i vazhod 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
BSP Bulgarska sotsialisticheska partiya 4
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ATAKA Natsionalen Sayuz Ataka 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години България - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
България Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 44% 56% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 29% 71% 41% 59%
03/06/2019 - 11:52
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години България - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година България Европейски съюз
2007 29,22%
2009 38,99% 42,97%
2014 35,84% 42,61%
2019 32,64% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика