Резултати по национални партии: 2014-2019 г. Белгия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 16,79%
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 12,84%
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 12,57%
PS - Parti Socialiste 10,68%
MR - Mouvement Réformateur 9,88%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 8,30%
Groen - Groen 6,69%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 4,26%
Vl. Belang - Vlaams Belang 4,26%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 4,14%
CSP - Christlich Soziale Partei 0,18%
Други партии F. - Други партии от нидерландскоезичната избирателна колегия 5,99%
Други партии G. - Други партии от немскоезичната избирателна колегия 3,02%
Други партии W. - Други партии от френскоезичната избирателна колегия 0,40%

Места по политически групи: 2014-2019 г. Белгия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 4
Зелените/ECA 2
АЛДЕ 6
ЕНП 4
ЕКР 4
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Белгия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement Réformateur 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 4
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1
Groen Groen 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Vl. Belang Vlaams Belang 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Белгия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Белгия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Белгия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Белгия Европейски съюз
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика