Места по политически групи: 1979-1984 г. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 4
PPE 3
L 2
НЧ 2

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 4
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 3
L - Група на либералите и демократите 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PRL Parti Réformateur Libéral 2
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FRF-RW Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика