Места по политически групи: 1989-1994 г. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 3
V 1
ARC 1
PPE 5
LDR 2
DR 1

Политически групи в Европейския парламент

 • S - Група на социалистите
 • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
 • LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите
 • ED - Група на Европейските демократи
 • V - Група на Зелените в Европейския парламент
 • GUE - Група за Европейската обединена левица
 • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
 • DR - Техническа група на европейската десница
 • CG - Коалиция на левите
 • ARC - Група Дъга в Европейския парламент
 • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1989-1994 г. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CVP Christelijke Volkspartij 5
S - Група на социалистите 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SP Socialistische Partij 3
LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
V - Група на Зелените в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Agalev Anders Gaan Leven 1
DR - Техническа група на европейската десница 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VI. Block Vlaams Blok 1
ARC - Група Дъга в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VU Volksunie 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика