Места по политически групи: 2004-2009 г. Чехия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 6
PSE 2
PPE-DE 14
IND/DEM 1
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Чехия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SNK ED SNK sdruž.nez. a Evropští dem 2
EDS Evropská demokratická strana 1
KDU-ČSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 6
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 2
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Nez/Dem NEZÁVISLÍ /Democracy 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Politika 21 Politika 21 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика