Места по политически групи: 1979-1984 г. Дания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
COM 1
S 4
CDI 4
L 3
PPE 1
ED 2
DEP 1

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Дания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Група на либералите и демократите 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Venstre 3
ED - Група на Европейските демократи 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KF Konservative Folkeparti 2
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CD Centrum-Demokraterne 1
COM - Група на комунистите и съмишлениците 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KF Konservative Folkeparti 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика