Места по политически групи: 1979-1984 г. Дания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
COM 1
S 4
CDI 4
DEP 1
ED 2
L 3
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Дания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FOLKB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Група на либералите и демократите 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Venstre 3
ED - Група на Европейските демократи 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KF Konservative Folkeparti 2
COM - Група на комунистите и съмишлениците 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FRP Fremskridtspartiet 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CD Centrum-Demokraterne 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/10/2019 - 17:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Дания - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Дания Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Дания - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Дания Европейски съюз
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика