Места по политически групи: 1999-2004 г. Дания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
PSE 3
EDD 4
ELDR 6
PPE-DE 1
UEN 1

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • TDI - Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Дания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Venstre 5
RV Radikale Venstre 1
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Juni.B Junibevægelsen 3
Folk.B Folkebevægelsen Mot EC 1
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SOC Socialdemokraterna 3
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KONS Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Socialistisk Folkeparti 1
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DF Dansk Folkeparti 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/10/2019 - 17:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Дания - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Дания Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Дания - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Дания Европейски съюз
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика