Места по политически групи: 2004-2009 г. Дания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
PSE 5
Verts/ALE 1
ALDE 4
PPE-DE 1
IND/DEM 1
UEN 1

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Дания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
S Socialdemokraterna 5
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Venstre 3
RV Radikale Venstre 1
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KF Konservative Folkeparti 1
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DF Dansk Folkeparti 1
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Socialistisk Folkeparti 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
N Folkebevægelsen mod EU 1
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
J Junibevægelsen 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика