25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии: 2019-2024 г. Дания - Официални резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti 23,50%
A (S) - Socialdemokratiet 21,48%
F (SF) - Socialistisk Folkeparti 13,23%
O (DF) - Dansk Folkeparti 10,76%
B (RV) - Det Radikale Venstre 10,07%
C (KF) - Det Konservative Folkeparti 6,18%
Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 5,51%
N - Folkebevægelsen mod EU 3,70%
Å - Alternativet 3,37%
I (LA) - Liberal Alliance 2,20%
Други партии - Други партии 0,00%
02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи: 2019-2024 г. Дания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕОЛ/СЗЛ 1
S&D 3
Зелените/ECA 2
Renew Europe 5
ЕНП 1
ID 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи: 2019-2024 г. Дания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
Renew Europe - Renew Europe group 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
B (RV) Det Radikale Venstre 2
V (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
A (S) Socialdemokratiet 3
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ø (EL) "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 1
ID - Identity and Democracy 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
O (DF) Dansk Folkeparti 1

A (S) > S&D: FUGLSANG Niels, SCHALDEMOSE Christel, VIND Marianne

B (RV) > Renew Europe: MELCHIOR Karen, PETERSEN Morten Helveg

C (KF) > ЕНП: WEISS Pernille

F (SF) > Зелените/ECA: AUKEN Margrete, PETER-HANSEN Kira

O (DF) > ID: KOFOD Peter

V (V) > Renew Europe: CHRISTENSEN Asger, GADE Søren, LØKKEGAARD Morten

Ø (EL) > ЕОЛ/СЗЛ: VILLUMSEN Nikolaj

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/10/2019 - 17:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Дания - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Дания Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Дания - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Дания Европейски съюз
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика