Места по политически групи: 2004-2009 г. Финландия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
PSE 3
Verts/ALE 1
ALDE 5
PPE-DE 4

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Финландия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 4
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 4
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 3
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VAS Vasemmistoliitto 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Финландия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Финландия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1999 44% 56% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 62% 38% 35% 65%
2014 54% 46% 37% 63%
2019 54% 46% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Финландия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Финландия Европейски съюз
1996 57,60%
1999 30,14% 49,51%
2004 39,43% 45,47%
2009 38,60% 42,97%
2014 39,10% 42,61%
2019 40,80% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика